هنگام خروج از شرکت اجاره خودرو زمانی که خودرو مورد نظر خود را اجاره کرده اید باید آماده بدترین شرایط باشید. بدترین حالت ممکن برای یک خودرو اجاره ای میتواند تصادف باشد اما نباید نگران باشید تنها کافیست با رعایت نکات مربوط به اجاره خودرو از بروز اتفاقات احتمالی و خطرناک جلوگیری کنید. در ادامه میتوانید نکات مربوط به تصادف ماشین اجاره ای را مطالعه کنید.

اجاره خودرو در اینسه

شرایط تصادف خودرو اجاره ای

نکاتی که باید هنگام تصادف ماشین اجاره ای رعایت کنید:

  • اولین نکته حاپز اهمیت بررسی و ارزیابی موقعیت میباشد صحنه تصادف را بررسی کنید و اگر کسی صدمه دیده است سریع به اورژانس اطلاع دهید. اگر صحنه تصادف خطرناک میباشد در اولین اقدام به پلیس زنگ بزنید و موقعیت خود را سریع اعلام کنید.
  • دومین قدم جمع آوری اطلاعات میباشد که باید شماره تماس و اطلاعات بیمه خود را در اختیار راننده ای که با خودرو او تصادف کرده اید به اشتراک بگذارید و گزارش تصادف را از پلیس بخواهید در اختیار شما بگذارد و از صحنه تصادف عکس بگیرید.
  • بعد از انجام این کار ها با موسسه اجاره خودرو تماس بگیرید در تمامی قسمت های مختلف در سایت فرم تماس با ما وجود دارد که میتوانید با شماره ها تماس بگیرید و گزارش تصادف را به پشتیبان ها اعلام کنید. از همکاران در صورت کار کردن ماشین بپرسید که ماشین را کجا ببرید یا اینکه اگر ماشین قابل حرکت کردن نیست به کجا آن را ید بکشید. تمام صحبت هایی که بین شما و شرکت اجاره خودرو شده است را در صورت لزوم یادداشت کنید.
  • اگر نمایندگان شرکت بیمه به محل تصادف بیایند تا آمدن نمایندگان محل تصادف را به هیچ وجه ترک نکنید اگر به محل تصادف نیامدند با وسیله نقلیه دیگر به محل تعیین شده برای خسارت بیمه مراجعه کنید که تمام مراحل طبق قانون انجام شود. اگر لازم است قبل از همه این کار ها نماینده ای از سمت شرکت اجاره خودرو به محل تعیین شده بیاید تا کار ها به سرعت انجام شود.
  • گزارش تصادف را صادقانه و روشن به شرکت بدهید که شامل جزئیات تصادف، راننده ها درگیر تصادف و محل تصادف میباشد.
  • از خودرو امانت گرفته شده به خوبی مراقبت کنید هر چه سریع آن را به محل تعیین شده از سمت شرکت اجاره ای ببرید یا اگر قابل حرکت نبود با یدک کش به محل تعیین شده ببرید.

در صورت تصادف چه کسی هزینه ها را بر عهده میگیرد؟

اگر دچار تصادف با خودرو اجاره ای شده اید در صورت داشتن بیمه به صورت کامل پوشش میشوید که به شرایط تصادف شما بستگی دارد. اگر تصادف صورت گرفته از بی دقتی و خطای شما نباشد شرکت بیمه بیشتر هزینه ها را قبول میکند. اما هزینه های اضافی مانند پزشکی دارویی یا مال و اموال شما را برعهده ندارد که باید از پوشش های دیگر از شرکت اجاره خودرو استفاده کنید.

هزینه های اضافی هنگام تصادف ماشین اجاره ای

  1. هزینه های اداری که هزینه ها اضافی هستند باید جهت انجام شدن کار ها پرداخت کنید اگر در تصادف صورت گرفته مقصر باشید خودتان باید این هزینه ها را پرداخت کنید در صورت مقصر نبودن باید راننده را مجبور به پرداخت این هزینه ها بکنید و در صورت ندادن میتوانید از راننده شکایت کنید
  2. هزینه افت ارزش ماشین بعد از تصادف بسته به خسارت وارد شده متفاوت است. ماشین خسارت دیده حتی بعد از تعمیر از ارزش آن کاسته میشود که شرکت اجاره خودرو برای جبران از شما هزینه ای در این جهت میگیرد.
  3. هزینه خسارت درصورت عدم کارکرد خودرو به جهت تعمیر آن که از شما گرفته میشود. هزینه پرداخت شده بستگی به تعداد روز هایی دارد که ماشین در حال تعمیرمیباشد. چرا که شرکت اجاره خودرو در صورت نبودن ماشین در حال از دادن پول است که باید خسارت را از شما بگیرد.

امیدواریم توانسته باشیم نکات مهم و کاربردی را برای تصادف ماشین اجاره ای به شما گفته باشیم و بتوانید از این نکات در صورت بروز مشکل استفاده کنید.

با اینسه زندگی لوکس را تجربه کنید.